De eerste alinea: Harry Mulisch, De pupil

mulischElk leven kent zijn geheimen. Die moeten geheimgehouden worden. Maar naar mate men ouder wordt en minder te verliezen heeft, wordt het onduidelijker waarom men de geheimen eigenlijk nog geheim houdt, zodat men ze even goed kan vertellen. (Harry Mulisch, De pupil, De Bezige Bij, Amsterdam, 1987; ik citeer uit de in maart 1987 verschenen vierde druk, 45ste tot en met 64ste duizendtal.) Doorgaan met het lezen van “De eerste alinea: Harry Mulisch, De pupil