Porno is awkward

Er zaten twee meisjes tegenover me in de trein. Ze hadden het over van alles en nog wat, maar het meest hadden ze het over hun vriendjes. Ik vind dat altijd mooi, als meisjes het woord ‘vriendje’ gebruiken; het heeft nog iets onbepaalds: die jongens worden tot het leven van de meisjes toegelaten, zonder er helemaal deel van uit te maken. Ze zijn nog geen mannen, het zijn voorbijgangers, inwisselbare objecten, onderwerpen van gesprek. Over niet al te lange tijd worden ze ingeruild. Dat weten ze, de jongens én de meisjes, al schrijnt het liefdesverdriet er te zijner tijd niet minder om. Wie jong is, heeft nog een heilige plicht tot lijden. Doorgaan met het lezen van “Porno is awkward”