De eerste alinea: Gerard Reve, Nader tot u

Foto: Joost Evers, via Wikipedia
Foto: Joost Evers, via Wikipedia

Toen ik nog een kleine jongen was, kwam er eens een man bij ons thuis, die een uitvinding van krijgskundige aard had gedaan, waarvan hij, door bemiddeling van mijn vader, hoopte zo spoedig mogelijk de Russiese regering de gelukkige bezitster te kunnen maken: nadat deze zijn vinding in toepassing zou hebben gebracht zou, naar de man zijn stellige overtuiging, het Rode Leger onoverwinnelijk zijn geworden. Gerard Reve, De Avonden, Nader tot U Van Oorschot, Amsterdam, 1966, ik citeer uit de zeventiende druk (1977).

Doorgaan met het lezen van “De eerste alinea: Gerard Reve, Nader tot u